divendres, 12 de setembre del 2014

ACTA PROVISIONAL EXAMEN ESCRIT (CAMPUS D'ELX)

DNI
Qualificació
74365862P
NO APTE
45842271M
NO APTE
74241701R
APTE
45839610N
APTE
02501607
APTE
48762449B
NO APTE
45842923J
NO APTE
21487692B
NO APTE
20083884M
NO APTE
48362410B
APTE
74002831D
APTE