divendres, 19 de setembre del 2014

Dubtes freqüents /s/ i /z/Confusions comunes

Formació del femení

-S'escriu amb SS el morfema de femení -ESSA:
-essa: duquessa, abadessa, mestressa, etc.
-esses: duquesses, baronesses, sastresses, etc.

- Les paraules formades amb el sufix –A, simplement afigen el morfema i no dupliquen la essa:
gentilicis: francesa, anglesa, polonesa...
substantius: marquesa, princesa, burgesa, pagesa...
adjectius: meravellosa, preciosa... (excepte grossa, rossa...)

Formació de substantius a partir d’un adjectiu amb el sufix –ESA: