dilluns, 25 de juliol del 2011

Examen final C1 juliol

Dijous 28:  test lèxico-gramatical, redacció, dictat. Una part del grup farà ambé l'expressió oral (durant l'examen, eixireu a fer l'entrevista oral).
Divendres 29: expressió oral (vindreu a una hora determinada).

L'expressió oral es farà en dos dies, bé dijous o bé divendres. Passaré un full perquè us hi apunteu.
Si algú, de forma justificada, no pot fer la prova escrita dijous, podrà fer-la divendres. Caldrà que porte un justificant. No obstant això, parleu amb la professora perquè prenga nota d'estes incidències.