dimarts, 3 de setembre del 2013

Exàmens de recuperació de setembre

Cada alumne haurà de fer l'examen de recuperació en el campus on ha realitzat el curs.

Exàmens escrits: 10 de setembre, 16.30h
Exàmens orals: dies 12 i 13 (segons campus i professor)

Tota la informació ACÍ.