dilluns, 2 de setembre del 2013

NOTES FINALS

CURS INTENSIU DE VALENCIÀ (C1). JULIOL’13
CAMPUS D’ELX (Grup 3)
PROFESSOR :  RAMON GUILABERT


DNI
EXPRESSIÓ ORAL
CONEIX. LING.
EXPRESSIÓ ESCRITA
NOTA FINAL
48530219-N
APTE

7.5
8.15
APTE
33494137-L
APTE
8.2
7.2
APTE
74440559-R
APTE
  
6.7
6.2
APTE

33483470-T
NO APTE

5.8
2
NO APTE
74378226-K
APTE
  
8.3
7.45
APTE

74370148-Q
APTE
  
6.35
3.3
NO APTE
74365519-X
NO APTE
  
4.15
4
NO APTE
48376815-H
APTE

7.3
7.75
APTE
74366426-C
APTE

8.2
8.4
APTE
33481399-T
APTE

8.2
8
APTE
48365435-T
APTE

6.2
3.5
NO APTE
74370721-Z
APTE

6.75
6.35
APTE
33480777-E
NO APTE

6.35
4
NO APTE
74388119-R
APTE

7.45
6.8
APTE
44760911-J
APTE
  
9.15
7.95
APTE
22938601-B
NO APTE
  
5.9
3.2
NO APTE
33480760-M
APTE

7.9
6.75
APTE
22141830-Y
APTE
  
7.8
7
APTE
21992567-J
APTE

7.3
4.5
NO APTE
74010062-H
NO APTE
6.6
4.25
NO APTE
48552191-L
APTE

7.3
5.1
APTE*
48347497-W
APTE

9.35
8.55
APTE
22144000-Z
APTE

6.8
5.8
APTE*

33488732-L
NO APTE

6.45
6.1
APTE
48539718-N
APTE
6.15
3.6

NO APTE
74366850-F
APTE

7.25
6.85
APTE
73755660-L
APTE
5.55
6.2

NO APTE 
48535377-H

APTE
7.75

3.5

NO APTE
45930189-V
NO APTE

7.55

6.5

NO APTE
74010816-J
APTE

8.1

8.35

APTE

48627321-P
APTE

8.1

7.8

APTE

33491245-W
APTE


9.5

9

APTE


74386022-C
APTE

5.85
3.85
NO APTE
X4432625-L
APTE

8.2
8.65
APTE
459312161-P
APTE

7.55
8
APTE
74219393-A
APTE

8.3
7.75
APTE
15376388-Z
APTE

8.15
7.1
APTE
48555363-V
APTE

6.8
4
NO APTE
74367024-C
NO APTE

6.7
5.45*
NO APTE
74361815-D
APTE

7.4
6.1
APTE
74220770-T
APTE

8.5
8.45
APTE
74392266-P
APTE

6.4
5.15
APTE*
45842543-R
APTE

7.9
5.55
NO APTE
20432438-C
APTE

7.9
6.2
APTE
74013847-P
NO APTE

6.9
3
NO APTE
74392955-F
APTE

6.9
6.5
APTE

48357209-P
APTE

7.1
6.5
APTE
74008810-P
APTE

8.1
7.15
APTE

48375360-N
NO APTE

7.7
4.6

NO APTE
22006907-R
APTE

7.55
6.6
APTE

21509413-C
APTE

7.8
6.7
APTE

44761899-N
APTE

7.6

6

APTE

74223982-S
APTE

8.6

7.7

APTE

74223862-X
APTE

7.6

5.9

APTE*
48439569-M
APTE

7.4

6.75

APTE

74391387-A
NO APTE
3.4
3.9

NO APTE
48720591-J

APTE

8.5
6.55
APTE
74366302-B
APTE

8.1
7.3
APTE
27241933-C
NO APTE
6.75
5
NO APTE