dijous, 19 de setembre del 2013

NOTES FINALS. CURS INTENSIU DE JULIOL '13

ACTA CURS: CURS C1 MITJÀ INTENSIU DE VALENCIÀ
Horari del curs:  (de 9.30h a 13.30h)
Convocatòria: JULIOL 2013
Campus: ELX
Professor: RAMON GUILABERT

DNI
APTE/NO APTE
ASSIST.
48530219-N
APTE
NO
33494137-L
APTE
NO
74440559-R
APTE
33483470-T
NO APTE
NO
74378226-K
APTE

74370148-Q
NO APTE
74365519-X
NO APTE
48376815-H
APTE
74366426-C
APTE
33481399-T
APTE
NO
48365435-T
NO APTE
NO
74370721-Z
APTE
33480777-E
NO APTE
74388119-R
APTE
44760911-J
APTE
22938601-B
NO APTE
33480760-M
APTE
22141830-Y
APTE
NO
21992567-J
NO APTE
74010062-H
NO APTE
48552191-L
APTE
48347497-W
APTE
22144000-Z
APTE

33488732-L
APTE
21499432-K
NO APTE
48539718-N
NO APTE

74366850-F
APTE
73755660-L
APTE

48535377-H

NO APTE

45930189-V
NO APTE

74010816-J
APTE

48627321-P
APTE


33491245-W
APTE


74386022-C
NO APTE
45837833-Y
APTE
X4432625-L
APTE
459312161-P
APTE
74219393-A
APTE
15376388-Z
APTE
48568567-L
APTE
44760499-S
NO APTE
48555363-V
NO APTE
74367024-C
NO APTE
74361815-D
APTE
74220770-T
APTE
74392266-P
APTE
45842543-R
APTE
20432438-C
APTE
74013847-P
NO APTE
74392955-F
APTE

48357209-P
APTE
73994531-N
APTE
74008810-P
APTE

48375360-N
NO APTE
22006907-R
APTE

21509413-C
APTE

44761899-N
APTE

74223982-S
APTE

74223862-X
APTE
48439569-M
APTE

74391387-A
NO APTE

74381597-B
APTE

48720591-J

APTE
74366302-B
APTE
27241933-C
NO APTE