divendres, 20 de setembre del 2013

NOTES FINALS. CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (SANT JOAN)

ACTA CURS C1 DE VALENCIÀ
Horari del curs: dijous 16:30-19.00h          
Convocatòria de setembre de 2013
Campus Sant Joan
Prof. Ramon Guilabert i M.Àngels Soler

DNI
APTE/NO APTE
ASSIST.
21473902
NO APTE
48672682
APTE
53238130
APTE
48572888
APTE
695461
NO PRESENTAT
NO
21495234
NO PRESENTAT
NO
48766636
NO PRESENTAT
NO
26204957
APTE
53232511
NO PRESENTAT
NO
48347268
APTE
NO
33498736
APTE
74373380
APTE
21475599
NO PRESENTAT
NO
48359742
APTE
21490133
APTE
21428377
NO PRESENTAT
NO
48666172
NO APTE
48352651
NO APTE
NO
21457084
APTE
74379487
NO PRESENTAT
NO
48670745
NO APTE
NO
48573459
APTE
48573458
APTE
48572043
APTE


DNI
APTE/NO APTE
ASSIST.
48355883
NO APTE
NO
10205688
NO PRESENTAT
NO
34965817
APTE
48671058
NO APTE
48667753
APTE
70988828
APTE
48675597
NO APTE
48364995
NO PRESENTAT
NO
2902152
NO APTE
NO
21463271
APTE
NO
52775305
APTE
NO
21464924
APTE
48357298
APTE
48669208
APTE
79108294
NO APTE
NO
48674326
NO PRESENTAT
NO
48562884
APTE
NO
48563956
NO PRESENTAT
NO
48534117
APTE
NO
48538521
NO PRESENTAT
NO
52777719
NO PRESENTAT
NO
51367977
NO PRESENTAT
NO
48560369
NO PRESENTAT
NO
48572455
APTE
NO
48358008
APTE
48535975
NO PRESENTAT
NO
48459035
NO APTE


34974756
APTE
NO
53244478
NO PRESENTAT
NO
48315294
NO PRESENTAT
NO
52774412
NO APTE
21501382
APTE
74379598
NO PRESENTAT
NO
48535330
APTE
48561948
NO APTE

NO PRESENTAT
NO
48573209
NO PRESENTAT
NO
48627909
NO PRESENTAT
NO
52775482
NO PRESENTAT
NO
X7146635
NO APTE
51389576
NO APTE
48623862
APTE
5892950
NO APTE
22584786
NO PRESENTAT
NO
48564506
APTE
NO
45840940
NO PRESENTAT
NO
74690109
NO PRESENTAT

NO PRESENTAT
NO
21470946
NO APTE

NO PRESENTAT
NO
21430708
NO APTE
48570569
NO PRESENTAT
NO
21636283
APTE
48357494
APTEDNI
APTE/NO APTE
ASSIST.
48356202
NO APTE
NO
48374586
NO APTE
48675007
NO PRESENTAT
NO
74379677
NO PRESENTAT
NO
21468051
APTE
48572144
NO APTE
44756976
NO PRESENTAT
NO
53245861
NO APTE
NO
21482218
NO APTE
79100782
NO APTE

NO PRESENTAT
NO
48670059
NO APTE
48575111
NO APTE
NO
48315355
NO PRESENTAT
NO
48620918
APTE
53235093
APTE
48320742
APTE
822925
NO APTE
79103834
APTE
48537432
NO APTE
2 comentaris:

Anònim ha dit...

Quan es la revisió d'examen?

Anònim ha dit...

Vinga, a poc a poc, Ara les de estefania...