dimecres, 18 de juny del 2014

ACTA FINAL. SANT JOAN

CURS DE VALENCIÀ C1. SANT JOAN (GRUP 3)

Prof. RAMON GUILABERT
DNI
Qualificació
Assistència
48531365
NP
NO
48538737
APTE
21489911
NO APTE**
74087073
NP
NO
48627902
APTE
15423226
APTE
NO
79100548
NP
4608773
APTE
48670519
APTE
48624880
NP
NO
48620842
NO APTE**
48579293
NO APTE*
NO
48349190
NP
NO
21513124
NP
NO
48624642
NO APTE*
48622374
NP
NO
53241194
NP
NO
48534775
NO APTE*
48537443
NP
NO
21648133
NP
NO
48574287
NO APTE**
NO
53245861
NP
NO
21512863
NP
NO
21507488
NP
NO
45562863
APTE
5200833
NO APTE
NO
48350033
34857922
NO APTE**
NO APTE
NO
48579415
 APTE
48578200
NO APTE*
NO
53230100
APTE
48673458
NP
NO
48572674
NP
NO
21486985
NO APTE**
21672588
NP
NO
48667722
APTE
52763392
NP
NO
21441549
APTE
74369707
APTE
53240301
NO APTE
48530678
APTE48626359
NP
NO
48350033
APTE
NO
*BLOC D'EXPRESSIÓ ESCRITA NO APTE.
** BLOC D'EXPRESSIÓ ORAL NO APTE.
DATA DE REVISIÓ: DILLUNS 23 DE JUNY, A LES 13.00h (Edifici 1, vestíbul)