dimecres, 11 de juny del 2014

NOTES PROVISIONALS

CURS DE VALENCIÀ MITJÀ (C1). MAIG’14
CAMPUS D’ELX (Grup 1)
Prof. RAMON GUILABERT


  
DNI
EXPRESSIÓ ORAL
CONEIXEM. LING.
EXPRESSIÓ ESCRITA
NOTA FINAL
23005330-V
7
7.7
8.4

APTE

74221386-H
6
7.7
7
APTE
48346732-L
6.5
8.15
6.15
APTE
74234741-X
8.2
7.15
6.85
APTE
48374639-G
7.5
7.7
7.2
APTE
74245862-E
6.8
3.55
3.6
NO APTE*
21971684-Z
6.4
7.45
6.85
APTE
22146050-V
6.6
7.2
6
APTE
22144002-Q
3.2
7.1
6.4
NO APTE*
48579914-G
7
8.4
8.6
APTE
45835060-Q
5
7.4
6.3
NO APTE**
48555730-Q
5
7.65
7.25
NO APTE**
45842271-M
6.4
4.5
5.1
NO APTE*
74368033-V
7.2
8
7.55
APTE
X7631744-E
5.5
6.1
4.3
NO APTE
48370818-R
8
9
7.9
APTE

74241701-R
6.4
6
4.7
NO APTE*

44767030-Z
5
7.35
7
NO APTE**


52774579-K
8.1
9.45
7.8
APTE

5


NO APTE
74184063-R
4.5
7.15
5.7
NO APTE**
22938601-B
3.3
8
5.5
NO APTE**
21992957-N
6.2
7.35
6.1
APTE
34837896-A
3.3
7.85
5.8
NO APTE**
74369707-N
8.2
7.85
7.6
APTE
* Bloc d’expressió escrita no apte.
** Bloc d’expressió oral no apte.