dimarts, 17 de juny del 2014

NOTES PROVISIONALS. SANT JOAN (GRUP 3)

CURS DE VALENCIÀ MITJÀ (C1). MAIG’14
CAMPUS DE SANT JOAN (Grup 3)
PROF. RAMON GUILABERT


DNI
EXPRESSIÓ ORAL
CONEIXEM. LING.
EXPRESSIÓ ESCRITA
NOTA FINAL
48531365NP

48538737
7.8
7.35
6.05
APTE
21489911
4.5
6.9
7.2
NO APTE**


74087073NP
48627902
6.2
7.0
5.2
NO APTE*
15423226
8.2
8.3
6.6
APTE
79100548NP
4608773
7.2
92.5
7.9
APTE
48670519
7.3
9.2
8.0
APTE
48624880NP
48620842
5.0
8.35
7.8
NO APTE**
48579293
6.6
5.5
3.7
NO APTE*
48349190NP
21513124NP
48624642
7.5
80.5
4.3
NO APTE*
48622374NP
53241194NP
48534775
6.4
79.5
0.6
NO APTE*
48537443NP
21648133NP
48574287
4.2
7.75
7.5
NO APTE**
53245861NP
21512863NP
21507488NP
45562863
7.2
9.3
7.1
APTE
5200833
7.1
4.4
3.1
NO APTE*
48350033
5.4
8.5
6.4
NO APTE**
34857922
4.8
6.5
4.6
NO APTE

48579415
5.4
7.95
7.8
NO APTE**
48578200
7.8
4.2
3.2
NO APTE*
53230100
8.1
6.75
5.15
NO APTE*

48673458NP

48572674NP

21486985
5.2
7.0
5.1
NO APTE

21672588NP


48667722
9.0
7.95
7.1
APTE
52763392NP

21441549
7.7
7.95
6.7
APTE

74369707NP
53240301
4.1
7.2
3.0
NO APTE
48530678
7.4
7.75
7.7
APTE
48626359NP
* Bloc d’expressió escrita no apte.
** Bloc d’expressió oral no apte.