dilluns, 3 d’octubre del 2011

Consells de redacció

És freqüent sentir que ens hem quedat en blanc quan hem d’escriure un text. És normal, perquè encara no t’has plantejat què escriuràs. Abans d’escriure, has de plantejar-te algunes qüestions:
-          a qui t’adreçaràs. Cal tenir en compte: registre, varietat dialectal, tractament personal.
-          presentació de la informació: tipus de text (narratiu, explicatiu, argumentatiu...), estructura (carta, notícia, anunci, manual d’instruccions, recepta, nota, avís...)
-          què vols dir. Segueix els passos següents:
  1. Fes una pluja d’idees. Agafa un full en blanc i escriu totes aquelles idees relacionades amb el tema que t’arriben a la ment. No escrigues frases, només paraules que et puguen fer recordar la idea més endavant. Si, tot i així, encara estàs en blanc fes-te les sis preguntes típiques sobre el tema: què, qui, quan, com, per què, on. També pots usar preguntes com ara: què sé del tema? com el podria definir? a què s’assembla? amb quins altres temes o assumptes es podria relacionar? quines opinions tens a favor i en contra?

  1. Selecciona la informació. Tria quines idees rellevants per a plantejar-les en el text.
  2. Ordena la informació. Decideix de quina forma enllaçaràs les idees perquè el text siga coherent.
  3. Fes un esquema.
  4. Escriu un esborrany. Recorda que si lliures el primer que escrius, estàs lliurant un esborrany, no una redacció. I això es nota...
  5. Redacta.
  6. Revisa. Fixa’t primer en què has dit i com ho has dit, en l’estructura, la claredat... Finalment, revisa l’ortografia i la gràmatica.

Ens centrarem en el tipus de text expositiu-argumentatiu. Cal seguir l’estructura:
-          Introducció. Contextualitzem el tema, plantegem quina és la situació actual del tema, etc.
-          Desenvolupament. Plantegem els nostres arguments o idees de forma ordenada.
-          Conclusió. Valoració del tema, reflexió final, resum, perspectives de futur... Ací ja no aportem informació nova.

Paràgrafs
Cal tenir en compte una bona disposició en paràgrafs. Per a separar-los podem usar un doble interliniat sense sagnat o bé un interliniat senzill amb sagnat, però no ambdós alhora.
Atenció: un paràgraf conté diverses frases, separades amb els seus punts i seguit!!! No escriviu una frase de cinc línies, de segur que serà un embolic i no s’entendrà.
La introducció ens pot ocupar un paràgraf, el desenvolupament 2 o 3 i la conclusió un. És important que els paràgrafs estiguen equilibrats i no barrejar paràgrafs llargs i paràgrafs curts.

Regla de les tres ces: Claredat, Concisió i Correcció.
Claredat. Estructura la informació de forma entenedora, amb les dades més rellevants al principi de cada paràgraf, a l’inici de les frases, etc. Fes frases breus i senzilles. Si introdueixes oracions subordinades, puntua bé el text i no t’oblides de continuar l’oració principal.
Concisió. No t’enrotlles, usa l’esquema que t’has plantejat. Evita repeticions innecessàries, els conceptes redundants, els incisos que no siguen fonamentals... Si és posssible, substitueix les construccions llargues i complicades per altres de més curtes i senzilles. Si hi ha un verb per a expressar una idea, no uses una construcció nominal més llarga o un circumloqui: el que va fer va ser anar-se’n a l’exili --> es va exiliar
Correcció. Has posat accents al verb “ser”? has apostrofat com cal? no deus haver accentuat la “i” “u” amb accent obert i la “a” amb accent tancat? veritat que no has posat un “tenir que”, “ hi ha que”, “lo”, “preposició+article+que si no és equivalent a aquell que”...