dimarts, 18 d’octubre del 2011

VALENCIÀ DE SANT JOAN

Sessió 0 (22/10/2011). Encetem el curs amb una presentació dels materials de consulta bàsics, de la metodologia i dels recursos bibliogràfics de què podeu disposar tant en suport informàtic com en format de paper. Després, hi ha hagut una prova de nivell (molt senzilla!).

1a  i 2a sessions (29/10/2011 i 6/11/11). Vaig repartir un model d'examen final del curs i en vam fer l'exercici
de tipus test i el de verbs. Hem encetat el tema de la flexió verbal (unitat 7, p.101: els verbs de la primera conj. són tots regulars, llevat d'anar i estar. En la 2a conj. (-er/-re) només són regulars els que tenen una arrel acabada en p,t,c,b,m i perdre; verbs velaritzats I (-ldre, -ndre, -ure, -nyer, -córrer i poder, voler, conéixer, paréixer, dir, dur, vindre i tindre) amb dos irregularitats: 1) 1a p. sing. present d'ind. acaba en -c. 2) La c es transforma en g en tot el present de subj., pret. imp. subj., pret. perfet simple i participi. Hem enllestit la flexió verbal amb els verbs velaritzats II (meréixer, nàixer, créixer i viure) que tenen 2 irregularitats: 1) la 1a pers. sing. del present d'ind. acaba en -sc. 2) Aquesta terminació es manté en tot el present de sub., el pret. imp. subj, el pret. perfet simple i el participi. Després hem vist la 3a conjugació (-ir), el model pur (sentir) i el model incoatiu (patir), i n'hem fet alguns exercicis.
He repartit diversos fulls per a practicar verbs, un de dictats i dos fulls per a fer conversa.
FEINA PROPOSADA: -Redacció 1 (150 paraules): “La cirurgia estètica” o “El moobing, es pot evitar?
-Redacció 2: "Les sectes com a fenomen social" o "L'alimentació i la salut: van sempre juntes?"
-Exercicis verbs dels fulls fotocopiats i del llibre (p. 105-112).