dimarts, 18 d’octubre del 2011

VALENCIÀ DE SANT JOAN

3a sessió (13/10/11). Hem fet un control de verbs i després l'hem corregit. Després hem fet un dictat i l'hem corregit a la pissarra. Per últim, hem començat la unitat 1 amb els diftongs i el vocalisme tònic i àton; hem vist l'accentuació (l'accent en la e i en la o, les regles d'accentuació, les divergències de tonicitat i l'accent diacrític) i
hem fet una pràctica en un full fotocopiat.
FEINA PROPOSADA: -Redacció 3: "La disminució de la natalitat" o "Les agències matrimonials".
-Exercicis de verbs de fotocòpies i del llibre (p.114-120).
-Exercici accentuació i una columna d'accents i dièresi (fotocòpia).
-Doblets 1 full (unitat 6, p. 77-78), barbarismes (p. 84) i exercici de lèxic (p.82). Cal que feu un repàs dels barbarismes (p.86-90).