dimarts, 18 d’octubre del 2011

VALENCIÀ D'ELX I SANT JOAN

EXAMEN FINAL DE VALENCIÀ MITJÀ C1. (Examen model. Correcció)

1. 1a, 2b, 3b, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9b, 10b, 11b, 12c, 13c, 14b, 15b, 16b, 17c, 18b, 19a, 20c, 21c, 22a, 23b, 24c, 25a.
2. – L’assemblea d’ahir no va tindre en compte els avantatges de la restauració de la llotja del Teatre
Principal.
- Tenia la seguretat que el seu sofriment no era pitjor que el dels altres.
- El jutge va rebutjar les al•legacions presentades i sol•licità la seua condemna pel delicte que havia comés.
- Els treballadors van arribar a un acord després d’assessorar-se bé.
- Robert passejava amb un bronzejat que volia esborrar la seua timidesa.
3. a) Des de l’antiguitat, el racisme i la xenofòbia són considerats una conseqüència última d’un instint biològic.
b) Segons la programació diürna de la ràdio, l’aïllament d’aquelles poblacions no tingué cap ressò en les notícies de la premsa oficial.
c) De tot això es deduïa que els canvis de què parlàveu no tardarien gens a produir-se.
d) Per proïsme s’entén qualsevol persona que viu i comparteix l’existència amb nosaltres.
4. a) en, b) -, c)-, d) del, e) amb, f) cap, g) -, h) per, i) de/ a la, j) A l’.
5. a) No els en dónes; b) Ja els l’ha enviada; c) Poseu-los-hi; d) I tu què en penses? e) Crec que jo també li ho diré. // a) conta-m’ho; b) parlant-n’hi; c) Porta-li’n; d) els hi; e) Li’ls.
6. 1. Patix /pateix; 2. Combat; 3. Confonga; 4. Tret, merescut; 5. Tussa; 6. Rebran; 7. Suspenguérem; 8. Inclòs; 9. Preneu.
7. a) perquè, b) si no, c) sobretot, d) a l’hora, e) potser, f) fil per randa, g) a ull nu, h) eixugar-me, i) emplenar, j) ostatge.
8. – Fa cinc anys que treballa en el mateix projecte i ha comunicat als altres (a la resta) investigadors que encara no està al seu abast obtenir-ne cap conclusió.
- Abans de signar el contracte, calia (s’havien de) resoldre molts dubtes, però sempre que s’alçara en fer-se de dia estaria conforme.
- El president de l’associació vol acabar amb els problemes que hi ha en aquesta, segons va explicar als socis.
- Com que el termini ja s’ha acabat, hauràs de presentar la sol•licitud l’any que ve.
- A causa de la falta de públic, hauràs de (caldrà que suspengues) suspendre l’espectacle diversos dies.