dimecres, 7 de novembre del 2012

Com es pronuncia el pronom feble HO ?El pronom feble ho es pot pronunciar de quatre maneres diferents en l'estàndard valencià:

[o] darrere d'un verb acabat en consonant o semivocal: portar-ho, mireu-ho
[ew] o [u] (segons el parlar) davant d'un verb començat per consonant: ho porta
[ew] formant síl·laba amb un pronom apostrofat: m'ho porta
[w] en contacte amb una vocal: li ho porta, porta-ho, ho admetHo tens clar? Com es pronuncia el pronom ho en aquestes frases?