divendres, 9 de novembre del 2012

Millorem el llenguatge

Patidors i contemplatius de mena

En català hi ha tota una sèrie de verbs que s’usen abusivament. Són verbs que podríem dir que són moda i que per tant els mitjans de comunicació i els parlants els utilitzen en excés, i a vegades impròpiament, pensant que així empren un català més genuí o nostrat.
Un cas seria el verb patir. Ja sabem que els catalans som patidors per natura, però no cal fer servir aquest verb a tort i a dret com si no tinguéssim altres verbs per expressar-nos. Segons la normativa, només patim quan experimentem un dany o un dolor (“pateixen fam”), quan estem afectats habitualment d’un dolor o un mal físic (“pateix de migranya”) o quan ens neguitegem (“pateix perquè encara no ha arribat”).Un exemple d’ús abusiu extret de la premsa seria: “Les carreteres van patir molts problemes de trànsit el dia de la vaga”, que podríem reformular amb el verb haver-hi, “a les carreteres hi va haver molts problemes de trànsit el dia de la vaga”.
Un altre verb és contemplar. Segons el diccionari, significa ‘mirar atentament’ i ‘donar (a algú) tots els gustos, totes les satisfaccions’. Per tant, no són correctes les frases “la Constitució no contempla la reclamació d’un estat propi per a Catalunya”, que podríem substituir per “la Constitució no preveu la reclamació d’un estat propi per a Catalunya”, o bé “el projecte contempla la construcció de 36.000 habitacions d’hotel”, en què podríem reemplaçar el verb contemplar per incloure, establir o disposar. Un verb similar a contemplar és observar, que vol dir, entre altres significats, ‘mirar una cosa amb atenció contínua’ i que per tant hem d’evitar fer-lo servir quan es vol dir simplement mirar o veure.


Sabíeu que…
També s’abusa del verb ‘realitzar’, que podem substituir per ‘fer’, ‘elaborar’ i ‘establir’, entre d’altres. Un exemple seria “els alumnes han realitzat l’examen correctament”, que podríem substituir per “els alumnes han fet l’examen correctament”. Per tant, convé reservar ‘realitzar’ per a significats més específics, com ara “la feina em realitza”.

(font)