dijous, 1 de novembre del 2012


       

La capilla del misterio de Elche

      La Llei 13/2005, de 22 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Misteri d'Elx, norma jurídica aprovada amb la finalitat d'assegurar la preservació, la pervivència i l'enriquiment del Misteri d'Elx, comparteix una característica amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià: és de les poques lleis redactades ab origine en valencià. I ho sé perquè dirigia el servei de traducció de la Conselleria de Cultura el 2005, quan va ser aprovada per les Corts Valencianes i publicada en el DOCV (podeu llegir-la en el DOGV del moment: http://goo.gl/Pb5Ia).

Quan la Llei va ser redactada, els serveis jurídics de la Generalitat tingueren ben clar des del principi que el nom de La Festa, en la versió en castellà de la Llei, hi havia d'aparéixer en valencià, com també el nom de la Capella (i no "Capilla"). I l'argument no cal matar-se a buscar-lo: el Misteri és en valencià; per tant, La Festa i els òrgans que la integren han de tindre el nom en valencià. Perquè el valencià, com el Misteri, és un element enriquidor d'Elx, que ens ajuda a créixer com a societat, una societat que necessita ser multilingüe, i que ha d'estar orgullosa de tindre dos llengües, perquè això ens fa privilegiats, ens fa rics culturalment.
I el valencià -en l'ús social i, evidentment, en el Misteri- ha de ser promogut per totes les institucions valencianes: govern, diputacions i ajuntaments. Les nostres institucions han de difondre el Misteri i, de pas, la llengua pròpia dels valencians: el valencià. De fet, l'art. 52 d'esta Llei ("Salvaguarda i promoció de la llengua") estableix que "la Generalitat i l'Ajuntament d'Elx vetlaran pel manteniment de la llengua de La Festa recollida en la consueta en la seua puresa, així com pel millor coneixement de la seua significació històrica i cultural, en especial per part dels membres de la Capella i l'Escolania del Misteri".
Per això, em provoca indignació vore com tracta l'Ajuntament d'Elx el valencià relacionat amb el Misteri d'Elx (perquè, en l'ús institucional quotidià, ja sabem com l'amaga...!). El Festival Medieval d'Elx, que ara mateix té lloc al centre de la vila, s'organitza al voltant de La Festa, únic pilar sobre el qual es fonamenta. I em provoca vergonya, com a il·licità amant del Misteri d'Elx i del valencià en què es canta, que l'Ajuntament haja distribuït el programa del Festival Medieval en castellà. Ara, quan el Festival ja ha començat i tot Elx el té, se'n reparteix la versió valenciana, i d'amagat (s'ha de demanar expressament, perquè n'hi ha molt pocs exemplars). I a més, en la versió en castellà, l'únic que apareix en valencià és el nom de La Festa: Misteri d'Elx. La resta, exclusivament en castellà. Inclús hi apareixen formes com "Capilla i Escolanía del Misteri".
El nostre actual "Ayuntamiento de Elche", en comptes de dedicar esforços "pel manteniment de la llengua de La Festa", practica el negacionisme de la cultura en valencià. I és obvi que volen amagar el nom del Misteri; de fet, el Patronat del Misteri d'Elx fa publicitat del "Misterio de Elche", i l'única referència que s'hi fa al valencià apareix en l'últim paràgraf de la publicitat: "... és un símbolo primordial de la identidad y del pueblo valenciano, en cuya lengua propia se canta". Efectivament, es canta en eixa llengua sense nom... Fins a eixe punt arriba el negacionisme cultural! I encara haurem de donar gràcies que no recorren a l'expressió "lengua cooficial diferente del castellano"...
Des que Mercedes Alonso és alcaldessa d'Elx, el PP local ha posat tot l'interés a fer desaparéixer el valencià de la vida pública a la nostra ciutat. I com a mostra, només cal vore que l'Associació Cívica per la Llengua a Elx, El Tempir, ha cursat ja més de 30 denúncies al Síndic de Greuges contra l'Ajuntament per incompliment de la llei. I és una xifra anecdòtica, perquè podríem cursar-ne 30 setmanals.

                                                                                                                                           ROBERT ESCOLANO LÓPEZ